วิธีการเริ่มต้นเล่นกีฬาวิ่งผลัดและแฮนด์บอล ทางเข้า SBOBET

By
With
Comments Off on วิธีการเริ่มต้นเล่นกีฬาวิ่งผลัดและแฮนด์บอล ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET
ทางเข้า SBOBET

แฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอล เป็นพื้นฐานของการเล่นบาสเกตบอล การเล่นแฮลด์บอลต้องใช้ทักษะการเคลื่อนไหวที่คล่องแคล่วและทักษะด้านอื่นๆผสมผสานกัน แฮนด์บอล เป็นกีฬาที่หลายคนรู้จักดีเพราะมักถูกนำมาใช้เป็นหนึ่งในประเภทกีฬาในการแข่งขันกีฬาสีประจำโรงเรียนรวมทั้งถูกบรรจุอยู่ในการแข่งขันกีฬาระดับชาติหลายรายการ ทางเข้า SBOBET

ประวัติกีฬาแฮนด์บอล

กีฬาแฮนด์บอล มีที่มาจากประเทศเยอรมนี โดยนาย Konrad Koch ครูพละศึกษาคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก จนกระทั่งปี พ.ศ. 2447 (ค.ศ. 1904) กีฬาแฮนด์บอลก็ถูกพัฒนาขึ้นในทวีปยุโรปและกำหนดกติกาขึ้น ทางเข้า SBOBET โดยอ้างอิงจากกติกาของกีฬาฟุตบอลเป็นหลักซึ่งเป็นการดัดแปลงกีฬาฟุตบอลมาเล่นด้วยมือแทนเดิมใช้ผู้เล่นทีมละ 11 คน แต่ลดลงเหลือทีมละ 7 คนแทน

 ประวัติแฮนด์บอลในประเทศไทย ทางเข้า SBOBET

หลังจากที่กีฬาแฮนด์บอลนิยมเล่นกันอย่างแพร่หลายไปทั่วโลกแล้ว พนันบอลออนไลน์ ประเทศไทยก็เริ่มนำเอากีฬาแฮนด์บอลเข้ามาเมื่อปี พ.ศ. 2482 (ค.ศ. 1939) โดย อาจารย์กอง วิสุทธารมย์อดีตอธิบดีกรมพลศึกษาในขณะนั้น  ซึ่งในตอนนั้นยังกติกาแฮนด์บอลยังต้องมีผู้เล่นทีมละ 11 คนจึงทำให้ไม่สะดวกและไม่เป็นที่นิยมในไทยมากนักจนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 (ค.ศ. 1957) อาจารย์ชนิต คงมนต์ ได้บรรจุกีฬาแฮนด์บอลเข้าสอนในโรงเรียนฝึกหัดครูพลานามัยและวิทยาลัยพลศึกษาอื่นๆก่อนที่จะแพร่หลายไปยังโรงเรียนต่างๆ ทางเข้า SBOBET

วิ่งผลัด

การวิ่งผลัด หมายถึง การวิ่งแข่งขันตามระยะทางที่กำหนดเป็นช่วง ๆ โดยมีผู้เข้าแข่งขันเป็นชุด ๆ แต่ละชุดมีจำนวนผู้เข้าแข่งขันเท่า ๆ กันตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป การวิ่งแต่ละช่วงจะมีการับส่งสิ่งของหรือคฑาต่อเนื่องกันไปจนหมดระยะทางที่กำหนดไว้

กติกาการแข่งขันเบื้องต้น ทางเข้า SBOBET

เมื่อการแข่งขันวิ่งผลัดทำในช่องวิ่ง ผู้เข้าแข่งขันอาจทำที่หมายไว้บนลู่ภายในช่องวิ๋งของตนเองมีสีที่เห็นได้ชัดเจนไม่สับสน ไม้วิ่งผลัดจะต้องถือด้วยมือตลอดการแข่งขัน ถ้าหล่นนักกรีฑาจะต้องเก็บด้วยตนเองอาจออกจากช่องวิ่งของตนเพื่อไปเก็บคทาที่หล่นคืนมา แทงบอล การทำเช่นนี้ต้องไม่ทำให้ระยะทางที่วิ่งลดน้อยลงควรจะถือให้ดีที่สุด ทางเข้า SBOBET

ข้อควรปฏิบัติ

ผู้ส่งต้องพยายามเร่งฝีเท้าให้ทันผู้รับคทาอย่างรวดเร็ว เพื่อจะได้รับ-ส่ง ให้ทันภายในเขตรับ-ส่งต้องเหยียดแขนออกไปให้ได้จังหวะไม่ช้าหรือเร็วเกินไประยะรับส่งคทาควรอยู่ในระหว่าง 15-18 เมตร ฟาดคทาลงบนมือผู้รับด้วยความแรงพอสมควร ไม่ปล่อยคทาจนกว่าผู้รับจะรับได้มั่นคงและมีแรงดึงจากมือ ทางเข้า SBOBET

กติกาการแข่งขัน

เขตรับ-ส่งคทา กติกาการแข่งขันวิ่งผลัดระยะสั้น จะมีการกำหนดการส่งและการรับคทาไว้ ผู้ส่งและผู้รับจะต้องทำการเปลี่ยนคทามือต่อมือได้ภายในเขต 20 เมตรเท่านั้น ทางเข้า SBOBET เขตนี้นับจากระยะทางเต็มขึ้นไปข้างหน้า 10 เมตร และถอยหลังลงไป 10 เมตร แต่อนุญาตให้ผู้รับถอยหลังลงไปต่ำกว่าเขตรับส่งจริงได้อีก 10  เมตร แต่ระยะนี้ผู้รับจะรับคทาไม่ได้ใช้ เพื่อให้ผู้รับวิ่งเพื่อให้เกิดความเร็วสัมพันธ์กับผู้ส่งเท่านั้น