วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บ

By
With
Comments Off on วิธีปฏิบัติเมื่อเกิดการบาดเจ็บ

การเล่นฟุตบอลเป็นกิจกรรมการออกกำลังกายที่มีประโยชน์แก่ร่างกายและมีสุขภาพจิตที่แจ่มใส สำหรับคนไหนที่มีสามารถ ช่วยให้ผู้เล่นได้ผ่อนคลายและระบายความเครียดได้ดีที่สุด ส่งผลให้ผู้เล่นมีจิตใจสบาย อารมณ์แจ่มใส และสดชื่นขึ้น

การเล่นกีฬาทุกชนิดล้วนเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อ ซึ่งอาจจะส่งผลให้ผู้ฝึกได้รับบาดเจ็บตามมา วิทยาศาสตร์การกีฬาจึงเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับนักกีฬาทุกคนเพื่อจะได้เรียนรู้และนำไปปฏิบัติตาม การช้ำบวม และข้อเท้าแพลง เป็นลักษณะการบาดเจ็บที่ผู้ฝึกส่วนใหญ่มักจะได้รับ อย่างการช้ำบวมจะเกิดการกระทบกระแทกโดยของไม่มีคม ทำให้มีการฉีกขาดของเส้นเลือดใต้ผิวหนังหรือชั้นที่ลึกลงไปจนถึงกล้ามเนื้อหรือถึงเยื่อหุ้มกระดูก ความสำคัญอยู่ที่เนื้อเยื่อที่ได้รับอันตรายและปริมาณเลือดที่ออกมาคั่ง หรือข้อเท้าแพลง ที่เกิดจากการที่เอ็นของข้อถูกยืดมากกว่าปกติจนมีการฉีกขาดของเส้นใยของเอ็น อาจจะมากจนฉีกขาดตลอดทำให้มีการเสียสมรรถภาพด้วยความมั่นคงของข้อเลือดที่ออกมากอาจเข้าไปคั่งในข้อทำให้บวมได้มาก เมื่อผู้ฝึกได้รับอุบัติเหตุจากการบาดเจ็บข้างต้นนี้จะต้องได้รับการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อไม่ให้ได้รับบาดเจ็บไปมากกว่านี้ได้ การช้ำบวม ข้อแพลง และกล้ามเนื้อฉีก ขั้นแรกผู้ฝึกจะต้องให้ความเย็นประคบพันผ้าให้แน่นพอสมควร แล้วยกส่วนที่บาดเจ็บให้สูงไว้ การช้ำบวมจะปฐมพยาบาลเบื้องต้นคือ ถ้าช้ำบวมในบริเวณที่ไม่สำคัญจะปล่อยให้หายเอง แต่ถ้าอยู่ในข้อหรือกล้ามเนื้ออาจจะเร่งให้หายโดยการประคบความร้อน และการนวด

การเล่นกีฬาจะควบคู่กับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ในด้านเกี่ยวกับสุขภาพและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วย เพราะจะได้รักษาและบรรเทาให้ผู้ป่วยที่ได้บาดเจ็บหายได้ไวขึ้น